دعوت به همکاری - analyticsaim

دعوت به همکاری از شما متخصصین با تجربه

مجموعه Analyticsaim متشکل از متخصصین با تجربه که در حوزه های مختلف تحقیقاتی، دانشگاهی و اجرایی منشا خدمات قابل توجهی در زمینه های تحلیل داده، مانیتورینگ و اتوماسیون آنلاین و مدیریت دانش و مدلسازی و ... می باشد که با هدف پیاده سازی دانش و تخصص خود در حوزه های تحلیل داده و طراحی سیستم تصمیم گیری در سطوح مختلف در قالب یک تیم همکاری می نمایند. با توجه به گستردگی اهداف و پیشرفت روز افزون دانش تحلیل از تمامی متخصصانی که دل در گرو پیشرفت سرزمین عزیزمان دارند تقاضا مندیم ما را در این راه طولانی یاری رسانند.

در حوزه تحلیل می توان تمام فعالیت های سازمانی را در پنج دپارتمان اصلی تقسیم کرد. در هر دپارتمان عناوین شغلی موردنیاز و مرتبط با آن قرار خواهند گرفت که در شکل مقابل مشخص گردیده است.

شکل 1. دپارتمان های شغلی

نه مهارت اصلی در تحلیل وجود دارند که هر فرد در سازمان متناسب با دپارتمانی که درآن قرار می گیرد، به درجه ای از این مهارت ها نیاز دارد. همان گونه که در شکل مشخص گردیده است سطوح مختلفی برای هر مهارت تعیین گردیده است.

شکل 2. مهارت ها

هر فردی که در حوزه تحلیل فعالیت می کند می بایست در چهار بخش اصلی و با نسبت مساوی برای رشد قابلیت های خود برنامه ریزی نماید.

شکل 3. تناسب مهارت ها

پر کردن فرم دعوت به همکاری