بلاگ - analyticsaim

لیست کامل اصطلاحات Analytics: از A تا Z مفاهیم Analytics (قسمت سوم)

دنیای Analytics بسیار وسیع و در حال گسترش می باشد. با وجود تکنولوژی ها، ابزارها و تکنیک های جدید که به طور منظم حاصل می شوند، واژه نامه ای برای آن موردنیاز می باشد. ادامه خواندن “لیست کامل اصطلاحات Analytics: از A تا Z مفاهیم Analytics (قسمت سوم)”

پیش بینی تقاضا چیست؟

پیش بینی تقاضا به بخشی از تحلیل پیش بینی اشاره دارد که در آن مقدار خرید یک محصول یا میزان درخواست یک سرویس توسط مشتریان برآورد می شود.

پیش بینی تقاضا همانطور که از نامش پیداست، میزان درخواست (کالا یا خدمات) نوسط مشتریان را ارزیابی و پیش بینی می کند. ادامه خواندن “پیش بینی تقاضا چیست؟”

لیست کامل اصطلاحات Analytics: از A تا Z مفاهیم Analytics (قسمت دوم)

دنیای Analytics بسیار وسیع و در حال گسترش می باشد. با وجود تکنولوژی ها، ابزارها و تکنیک های جدید که به طور منظم حاصل می شوند، واژه نامه ای برای آن موردنیاز می باشد. ادامه خواندن “لیست کامل اصطلاحات Analytics: از A تا Z مفاهیم Analytics (قسمت دوم)”

لیست کامل اصطلاحات Analytics: از A تا Z مفاهیم Analytics (قسمت اول)

دنیای Analytics بسیار وسیع و در حال گسترش می باشد. با وجود تکنولوژی ها، ابزارها و تکنیک های جدید که به طور منظم حاصل می شوند، واژه نامه ای برای آن موردنیاز می باشد. ادامه خواندن “لیست کامل اصطلاحات Analytics: از A تا Z مفاهیم Analytics (قسمت اول)”