Color Switcher

چهار روش اصلی و تکامل یافته برای تحلیل داده ها و تصمیم گیری

"Discriptive" توصیفی

چه اتفاقی افتاده است؟

مطالعه بیشتر

"Diagnostic" تشخیصی

چرا اتفاق افتاده است؟

مطالعه بیشتر

"predictive" پیش بینی

چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مطالعه بیشتر

"Prescriptive" تجویزی

بهترین اتفاق ممکن چیست؟

مطالعه بیشتر

مدل های مطرح در حوزه های مختلف

 • شبیه سازی
 • فرآیند تحلیل متوالی (AHP)
 • پیش بینی
 • حمل و نقل
 • انبارداری
 • آنالیز تصمیم
 • آنالیز شبکه
 • استراتژی جانمایی
 • آنالیز کنترل کیفیت
 • تخصیص
 • صف بندی
 • آنالیز مدیریت پروژه
 • قابلیت اطمینان
 • خوشه بندی
 • طبقه بندی
 • آنالیز نقطه سر به سر
 • رگرسیون
 • بهینه سازی خطی
 • بهینه سازی غیر خطی
 • تحلیل توصیفی
 • تحلیل استنباطی
 • برنامه ریزی تجمیعی
 • برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP)
 • برنامه ریزی و مسیریابی وسایل نقلیه
 • آنالیز مارکوف

ما با روش های زیر در 1. کشف, 2.تعریف , 3.تحلیل , 4.تصمیم گیری, 5.پیاده سازی میان انبوه داده ها
در کسب و کار شما، همراهتان هستیم

آماده سازی داده

نمونه گیری، داده های گمشده، پاکسازی، یکپارچه سازی

توصیف داده

همبستگی، موقعیت مکانی، شکل توزیع، پراکندگی

مصورسازی داده

چارت های مقایسه ای، گراف های همبستگی، نمودارهای موقعیت مکانی

تجزیه و تحلیل داده

تحلیل مولفه های اصلی، آنالیز عاملی، تحلیل گسسته، آنالیز واریانس

مدلسازی داده

تطبیق توزیعی، انواع رگرسیون، ANOVA

پیش بینی داده

هموارسازی، میانگین متحرک، سری زمانی، ARIMA

تست فرضیه

مقایسه میانگین، مقایسه انحراف معیار، مقایسه نسبت ها

شبیه سازی داده

مونت کارلو، آنالیز استرس، آنالیز حساسیت

بهینه سازی داده

خطی و غیرخطی و پویا

تحلیل تصمیم گیری

تحلیل تصمیم گیری بدون احتمالات و با احتمالات

شبکه های عصبی

MLP ، RBF ، SVM

یادگیری ماشین

KNN ، K-Means ، Navie Bayes

آیا در این مورد سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید

آخرین مقالات

هیچ چیزی را از دست ندهید

با عضویت در خبرنامه، روزانه ایمیل‌های آموزشی درباره تجزیه و تحلیل داده ها را دریافت خواهید کرد.

درباره ما

با فرآیند کاری ما آشنا شوید